BIO certifikace

pdf Certifikát BIO

 

Odkaz na stažení certifikátu z oficiálních stránek EU IMSOC: 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?query=Jaroslava%20Pluskalov%C3%A1&sort=-issuedOn